Bijgedragen* aan:

Handboek voor kunst in de kerk   (*Zie mijn bijdrage in hoofdstuk 17 hieronder: Kan kunst in de kerk missionair zijn?)

ISBN / EAN: 9789058818157   Uitgever: Buijten en Schipperheijn.  Druk 1 mei 2015 Diverse Auteurs onder redactie van : Hengelaar-Rookmaker, Marleen en Ouweneel-Tóth, Anikó 

Hoe kun je kunst een plek geven in je kerkgebouw, in de eredienst, op de beamer of in het gesprek met jongeren? En waarom zou je dat sowieso doen? Hoe kun je leren kijken naar kunst, zodat je kunt gaan ontdekken dat die soms raadselachtige werken ook jou iets te zeggen hebben? Hoe kun je als creatieveling iets voor je gemeente betekenen? Hoe kun je als gemeente een plaats inruimen voor de gelovige kunstenaars in je midden? Is kwaliteit daarbij belangrijk? Welke kosten zijn reëel? En hoe vermijd je onenigheid?