Aangezien er enkele etsen verkocht zijn, wordt op dit moment geen grafisch werk aangeboden.

Since some etchings have been sold, no graphic work is offered at the moment.